Slide
Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dla studentów
Dla studentów

Tematy prac badawczych oraz dyżury pracowników

Publikacje
Publikacje

Najnowsze publikacje pracowników i doktorantów Instytutu Biologii i Ewolucji Człowieka

PlayPause
previous arrow
next arrow

Najważniejsze aktualności

Historia Instytutu

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka powstał w 2020 roku jako konsekwencja rozszerzenia działalności badawczej prowadzonej w obrębie Instytutu Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Instytut Antropologii powstał w czerwcu 1987 r. na bazie Zakładu Antropologii i Zakładu Badawczego Ergonomii. Pierwotnie na strukturę Instytutu składały się Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Zakład Ekologii Populacyjnej Człowieka, Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Zakład Ergonomii i Antropologii Stosowanej oraz Muzeum i Laboratorium Osteologiczne.

Do roku 1989 Instytutem Antropologii kierował prof. dr hab. Andrzej Malinowski, następnie funkcję tą pełniła prof. dr hab. Maria Danuta Kaliszewska-Drozdowska, zaś w latach 1990-2016 stanowisko dyrektora Instytutu Antropologii obejmował prof. dr hab. Janusz Piontek.

W 2003 roku Instytut Antropologii opuścił pomieszczenia, zajmowane od wielu lat, przy ul. Fredry 10 i przeniósł się na Kampus Morasko, do nowo wybudowanego Collegium Biologicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6. W tym czasie Instytut tworzyły trzy Zakłady: Zakład Biologii Rozwoju człowieka, Zakład Ekologii Populacyjnej Człowieka i Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka. W Instytucie mieści się także biblioteka, na którą składa się około 11 tysięcy woluminów. W Instytucie znajduje się także redakcja Ogólnopolskiego Czasopisma Antropologicznego pt. Przegląd Antropologiczny. Instytut wydaje wydawnictwo ciągłe pt. Variabillity and Evolution oraz wydawnictwo seryjne w ramach Wydawnictwa Naukowego UAM pt. Antropologia.

W 2016 roku dyrektorem Instytutu zostaje prof. dr hab. Izabela Makałowska, która powołuje zupełnie nową podjednostkę realizującą badania z zakresu genomiki, transkryptomiki, badań molekularnych i bioinformatyki, nazwaną Zakład Genomiki Zintegrowanej.

Z początkiem roku 2020 Instytut Antropologii zmienia nazwę na Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, a także przechodzi znaczącą reorganizację strukturalną. Wyodrębnionych zostaje 9 laboratoriów, które zajmują się różnorodną tematyką skupioną w obrębie ewolucji, demografii, biologii oraz zdrowia człowieka.

Teraźniejszość w liczbach

23
pracowników naukowych

12
doktorantów

7
pracowni i laboratoriów

423
publikacji naukowych

15
grantów na projekty badawcze