Pracownie i sprzęt

Laboratorium Osteologiczne

Pracownia skanowania i druku 3D

Kolekcja modeli 3D: https://sketchfab.com/lukasik

Laboratorium kopalnego DNA

Unikatowe na skalę Polski laboratorium przeznaczone do pracy z DNA izolowanym z biologicznego materiału kopalnego w tym szczątków kostnych, szczątków kopalnych roślin oraz pozostałości mikroorganizmów. Jest w pełni odizolowane od laboratoriów współczesnego DNA, ma niezależny system wentylacji z nadciśnieniem, śluzę, system lamp UVC, które pozwalają na badanie ludzkiego DNA.

Lokalizacja: 2.14

Pokój hodowlany

Pomieszczenie umożliwiające prowadzenie hodowli komórkowych zaopatrzone w komorę do pracy sterylnej, inkubator CO2, dewary na ciekły azot, lodówkę -80oC. W pokoju wyodrębniono przestrzeń z dwoma stanowiskami komputerowymi do obsługi sekwenatorów III generacji.

Lokalizacja: 2.22

Laboratoria biologii molekularnej

W Instytucie zlokalizowane są 4 laboratoria biologii molekularnej zaopatrzone m.in. w termocyklery, termobloki, sekwenatory III generacji, wytrząsarki, wirówki, wyciąg laboratoryjny, blotter, aparaty do elektroforezy pionowej i poziomej.

Lokalizacja: 2.37, 2.39, 2.45, 2.46.