Badania naukowe

W Instytucie Biologii i Ewolucji Człowieka prowadzimy wielopoziomowe badania procesów dotyczących gatunku, osobnika i populacji, a także badania procesów na poziomie molekularnym, włączając w to zarówno pracę laboratoryjną jak i bioinformatykę.


423 publikacje pracowników i doktorantów Instytutu23 projektów badawczych z zewnętrznym finansowaniem