Kontakt

Dyrektor Instytutu

Sekretariat


Adres

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka
Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań