Pracownicy dydaktyczni

Zainteresowania naukowe

Jako biolog człowieka zajmuję się badaniami zmienności cech biologicznych w ontogenezie człowieka jako wypadkowej działania czynników biologicznych i społeczno-kulturowych. W moich zainteresowaniach naukowych i pracy dydaktycznej skupiam się na zagadnieniach z obszaru mechanizmów biologicznego starzenia się (biogerontologii). Interesują mnie wskaźniki (predyktory) wieku biologicznego oraz to w jaki sposób geny i środowisko wpływają na biologię starzenia oraz długowieczność. Ciągle żywy jest dla mnie temat „eliksiru młodości” oraz pytania: czy współczesne nauki biomedyczne osiągną sukces w tym zakresie?, czy też, jakie są biologiczne granice długowieczności?

Tematyka badawcza

  • Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania procesu starzenia i długowieczności.
  • „Niebieskie strefy długowieczności” – geny czy środowisko?

Związki pomiędzy długością telomerów a:

  • zjawisko nadwagi i otyłości oraz wielkość ciała
  • choroby związane z wiekiem
  • cechy fizjologiczne
  • stan dojrzałości biologicznej dzieci i młodzieży
  • styl życia