Laboratorium Biopsychologii Zdrowia

Osoby


Obszar badań

Badania skoncentrowane są na tematyce z pogranicza biologii, nauk o zdrowiu oraz psychologii. Dotyczą rozwoju biologicznego i zdrowia osób z zaburzeniami neurorozwojowymi i psychicznymi oraz wpływu na zdrowie czynników wewnętrznych, np. cech neuropoznawczych, oraz zewnętrznych, takich jak ostry lub chroniczny stres czy wczesnodziecięca deprywacja. Badania mają charakter kwestionariuszowy i eksperymentalny lub obejmują wykorzystanie istniejących baz danych.

Tematyka badawcza

 • Rozwój fizyczny i psychospołeczny osób z ADHD w cyklu życia
 • Genetyczne, neuropsychologiczne i behawioralne mechanizmy wyjaśniające związek ADHD z otyłością
 • Chroniczny stres i trauma jako czynnik ryzyka dla zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • Czynniki biologiczne i społeczne warunkujące rozwój funkcji poznawczych i regulacji emocji;
 • Niedowaga, nadwaga i otyłość: korelaty biologiczne, psychologiczne i społeczne;
 • Efektywność psychoterapii – dowody biologiczne.

Granty


Publikacje

  Szcześniewska P., Bryl E., Dutkiewicz A., Borkowska A.R., Bilska K., Paszyńska E., Słopień A., Dmitrzak-Węglarz M., Hanć T. Cool executive functions and their association with body mass & fatness and the FTO gene in school-aged children. In: Scientific Reports, vol. 13:12148, 2023.

  Hanć T., Gomula A., Nowak-Szczepanska N., Chakraborty R., Kozieł S. Prenatal and early postnatal exposure to a natural disaster and Attnetion-Deficit/ Hyperactivity Disorder symptoms in Indian children. In: Scientific Reports, vol. 12: 16235, 2022.

  Bryl E., Hanć T., Szcześniewska P., Dutkiewicz A., Dmitrzak-Węglarz M., Słopień A. The relations between prenatal stress, overweight and obesity in children diagnosed according to BMI and percentage fat tissue. In: Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, 2022. Bulimia and Obesity, vol. 27, pp. 2759–2773, 2022.