Granty

Granty NCN kierowane przez pracowników IBECZ

Projekty posortowano wg. roku zakończenia projektu.

TytułKierownik projektuNumer projektuTypRozpoczęcie (rok)Zakończenie (rok)Kwota finansowania
Epidemia cholery w 1866 roku jako przełom w dziejach Poznaniadr hab. Grażyna Liczbińska2021/41/B/HS3/00594OPUS 2120222026782 323 PLN
Funkcje i potencjał terapeutyczny różnych form dystrofiny oraz utrofiny w centralnym i peryferyjnym układzie nerwowymdr hab. Patryk Konieczny2021/43/B/NZ5/00723OPUS 22202220262 533 452 PLN
Długoterminowe koszty społeczne niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia w XIX-wiecznych populacjach na przykładzie miasta Poznaniadr hab. Grażyna Liczbińska2020/39/O/HS3/00524PRELUDIUM BIS 220212025462 719 PLN
Transmisja sygnału zależna od dystrofiny i utrofiny w regulacji transkryptomu i komunikacji między sąsiadującymi i odległymi strukturami komórkowymi, komórkami i tkankami oraz jego rola w patogenezie dystrofii mięśniowej Duchenne’a.dr hab. Patryk Konieczny2018/30/E/NZ5/00065SONATA BIS 8201920243 030 500 PLN
Wczesne migracje Gotów w świetle badań specjalistycznychdr Maciej Chyleński2020/39/B/HS3/00159OPUS 2020212024768 128 PLN
Regulacja ekspresji genów kodujących białka i nakładających się na końcach 5'.prof. Izabela Makałowska 2017/25/B/NZ2/01519OPUS 13201820231 252 200 PLN
Wpływ osobowości matki i matczynej opieki na rozwój osobowości dziecka w pierwszym roku życia u wolnożyjących makaków czepkowych w południowych Indiach.dr hab. Malgorzata Arlet2018/30/M/NZ8/00025HARMONIA 1020192023547 820 PLN
Projekty finansowane przez NCN
Rola długich niekodujących RNA w regulacji alternatywnego splicingu i w remodelowaniu struktury chromatyny
dr Elżbieta Wanowska2017/27/N/NZ1/00417PRELUDIUM 1420182022205 258 PLN
Rola retrogenów w regulacji splicingudr Magdalena Kubiak 2017/27/N/NZ2/00174PRELUDIUM 1420182021139 580 PLN
Wpływ rodzaju karmienia na rozwój mikrobioty jelitowej u dzieci urodzonych z za małą masą ciała w stosunku do wieku płodowego (SGA)dr Magdalena Durda-Masny-MINIATURA 42020202149 995 PLN
Funkcje regulatorowe długich niekodujących RNA w kontekście oddziaływań RNA:RNAdr hab. Michał Szcześniak 2014/15/D/NZ2/00525SONATA 820152019411 500 PLN
"From junk to treasure" - funkcjonalna ewolucja retrogenówprof. Izabela Makałowska 2013/11/B/NZ2/02598OPUS 620142018697 600 PLN
Scytowie z rejonu Morza Czarnego: czy cechy biologiczne stepowych wojowników wskazują na występowanie zjawiska rekrutowania do armii?dr Sylwia Łukasik-MINIATURA 12017201822 330 PLN
Zastosowanie analiz kopalnego DNA w wyjaśnianiu struktury pokrewieństwa i charakteru migracji neolitycznych społeczności Anatolii i Europy.dr Maciej Chyleński2017/24/T/HS3/00511ETIUDA 520172018116 318 PLN
Struktura pokrewieństwa społeczności neolitycznej z Catalhoyuk w Turcji. Analiza genetyczno-społeczna.dr Maciej Chyleński2014/15/N/HS3/01272PRELUDIUM 820152018124 800 PLN
Opracowanie sond molekularnych do rekonstrukcji struktury genetycznej populacji pradziejowych na podstawie analizy kopalnego DNAdr Anna Juras-MINIATURA 12017201849 236 PLN
Zastosowanie danych transkryptomicznych do identyfikacji nowych miRNA oraz przewidywania budowy genów miRNAdr hab. Michał Szcześniak 2011/01/N/NZ2/01653PRELUDIUM 12011201476 999 PLN
Nowe metody identyfikacji i analiz funkcjonalnych retrogenów w genomach zwierzęcych.dr Joanna Ciomborowska-Basheer2011/01/N/NZ2/01701PRELUDIUM 12011201475 550 PLN

Współpraca w realizacji grantu w zewnętrznej Instytucji

Projekty posortowano wg. roku zakończenia projektu.

TytułKierownik projektuWykonawcy z IBECZNumer projektuTypRozpoczęcie (rok)Zakończenie (rok)Kwota finansowania
Społeczność, tożsamość, rytuał. Interdyscyplinarny wzorzec postępowania badawczego w studiach nad cmentarzyskami ciałopalnymi ludności kultury łużyckiejdr hab. Justyna Baron dr Anna Juras, dr Grażyna Liczbińska 2016/23/B/HS3/00450OPUS 1220172022432 296 PLN
Ocena znaczenia biomarkerów stresu oksydacyjnego, czynników pro-zapalnych, neuroendokrynnych i genetycznych, składu ciała ocenianego metodą DXA oraz aktywności metabolicznej mózgu w patogenezie zaburzeń świadomości po operacjach kardiochirurgicznych, ich wartość predykcyjna oraz wpływ na rokowanie.dr hab. Jakub Kaźmierskidr hab. Tomasz Hanć2016/21/B/NZ5/00495OPUS 1120172022732 420 PLN
Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznychprof. Marek Figlerowiczdr Anna Juras2014/12/W/NZ2/00466SYMFONIA 2201420216 281 205 PLN
Migracje i pokrewieństwo w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie II tys. przed Chr.prof. Przemysław Makarowiczdr Anna Juras, dr Maciej Chyleński2015/17/B/HS3/00114OPUS 1220162019656 760 PLN
Rozkwit czy upadek? Społeczeństwa Kujaw od późnego neolitu do środkowej epoki brązu w świetle analiz archeologicznych i specjalistycznychdr Łukasz Pospiesznydr hab. Marta Krenz-Niedbała, dr Sylwia Łukasik, dr Anna Juras, dr Maciej Chyleński2014/15/D/HS3/01304SONATA 820152018394 766 PLN