Lab – Prof. UAM Magdalena Kosińska

Osoby


Obszar badań

Prowadzone badania koncentrują się na oszacowaniu wpływu czynników środowiskowych na przebiegu rozwoju osobniczego zarówno w ramach normy fizjologicznej, jak i w przypadku występowania zaburzeń.


Tematyka badawcza

  • Oddziaływanie czynników środowiskowych, będących stresorami dla organizmu matki na rozwój płodu i przebieg wczesnych faz ontogenezy postnatalnej.
  • Wpływ występowania fal upałów na stan okołourodzeniowy, zachorowalność i umieralność w okresie noworodkowym i niemowlęcym.
  • Wzorce wzrastania dzieci urodzonych przedwcześnie oraz z masą ciała za małą w stosunku do wieku płodowego.

Publikacje

Sorry, no publications matched your criteria.