Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Ewolucyjnej

Osoby


Obszar badań

Badania prowadzone są w szeroko pojętym obszarze genomiki, wliczając w to genomikę funkcjonalną, porównawczą i ewolucyjną. Szczególna uwaga poświęcona jest ewolucji i funkcjom genów, które uległy retropozycji oraz regulacji ekspresji genów tworzących pary sens/antysens. Większość prowadzonych badań obejmuje zarówno analizy bioinformatyczne jak i badania eksperymentalne.


Tematyka badawcza

 • Ewolucja i funkcje retrogenów;
 • Retrogeny jako gorące miejsca rekombinacji genomów;
 • Aktywność retrogenów w nowotworach psa i człowieka;
 • Wykorzystanie sekwenatora Oxford Nanopore w badaniach mikrobioty człowieka;
 • Metody bioinformatyczne związane z analizą danych po sekwencjonowaniu 16s rRNA;
 • Alternatywne promotory genów nakładających się na końcach 5′.

Granty

2023

 • Tytuł: Retrogeny jako istotni gracze w nowotworowych szlakach regulatorowych
  • Kierownik projektu: mgr. inż. Klaudia Staszak
  • Konkurs: PRELUDIUM 21, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2022/45/N/NZ2/04105
  • Okres realizacji: 2023-2025
  • Przyznane środki: 139 959 PLN
  • Strona projektu: NCN

2018

 • Tytuł: Regulacja ekspresji genów kodujących białka i nakładających się na końcach 5′.
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Izabela Makałowska
  • Wykonawcy: dr Natalia Ryczek, mgr inż. Jarosław Sikora
  • Konkurs: OPUS 13, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2017/25/B/NZ2/01519
  • Okres realizacji: 2018-2023
  • Przyznane środki: 1 252 200 PLN
  • Strona projektu: NCN

 • Tytuł: Rola długich niekodujących RNA w regulacji alternatywnego splicingu i w remodelowaniu struktury chromatyny
  • Kierownik projektu: dr Elżbieta Wanowska
  • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Izabela Makałowska
  • Konkurs: PRELUDIUM 14, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2017/27/N/NZ1/00417
  • Okres realizacji: 2018-2022
  • Przyznane środki: 205 258 PLN
  • Strona projektu: NCN

 • Tytuł: Rola retrogenów w regulacji splicingu
  • Kierownik projektu: dr Magdalena Kubiak
  • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Izabela Makałowska
  • Konkurs: PRELUDIUM 14, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2017/27/N/NZ2/00174
  • Okres realizacji: 2018-2021
  • Przyznane środki: 139 580 PLN
  • Strona projektu: NCN

2014

 • Tytuł: „From junk to treasure” – funkcjonalna ewolucja retrogenów
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Izabela Makałowska
  • Konkurs: OPUS 6, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2013/11/B/NZ2/02598
  • Okres realizacji: 2014-2018
  • Przyznane środki: 697 600 PLN
  • Strona projektu: NCN

2011

 • Tytuł: Nowe metody identyfikacji i analiz funkcjonalnych retrogenów w genomach zwierzęcych.
  • Kierownik projektu: dr Joanna Ciomborowska
  • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Izabela Makałowska
  • Konkurs: PRELUDIUM 1, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2011/01/N/NZ2/01701
  • Okres realizacji: 2011-2014
  • Przyznane środki: 75 550 PLN
  • Strona projektu: NCN

Publikacje

Sorry, no publications matched your criteria.