Laboratorium Biologii Rozwoju i Chorób Człowieka

Poznaj nasz zespół!

Osoby


Obszar badań

Badania prowadzone są w szeroko pojętym obszarze rozwoju człowieka. Główne obszary badań skupiają się wokół:

 1. mikrobioty jelitowej i jej wpływu na wzrastanie i rozwój w pierwszych trzech latach życia dzieci;
 2. związku wybranych polimorfizmów genów receptora GH i receptora IGF-1 z rozwojem dzieci urodzonych z za małą w stosunku do wieku płodowego;
 3. czynników wpływających na długość życia dorosłych chorych na mukowiscydozę;
 4. zależności pomiędzy składem mikrobioty jelitowej a rozwojem fizycznym dzieci zdrowych, jak i urodzonych jako za małe w stosunku do wieku płodowego;
 5. zależności pomiędzy składem ciała a rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży.

Tematyka badawcza

 • Skład mikrobioty jelitowej u dzieci urodzonych z za małą masą ciała w stosunku do wieku płodowego.
 • Związek wybranych polimorfizmów genów receptora GH i receptora IGF-1 z brakiem zjawiska wyrównywania rozwoju u dzieci urodzonych jako za małe w stosunku do wieku płodowego.
 • Stan odżywienia i jego związek z długością życia dorosłych chorych na mukowiscydozę.
 • Wpływ mikrobioty jelitowej na rozwój fizyczny człowieka w pierwszych latach życia.
 • Czynniki kształtujące rozwój mikrobioty jelitowej człowieka.
 • Rozwój fizyczny dziewcząt i chłopców z nadmierną masą ciała.

Granty

 • Tytuł: Mechanizmy zależne od kondycji wpływające na wybór partnera (pokopulacyjny dobór płciowy) na poziomie gamet u ludzi
  • Kierownik projektu: dr Aleksandra Łukasiewicz
  • Konkurs: OPUS 24, Narodowe Centrum Nauki
  • Okres realizacji: 2023-2026
  • Przyznane środki: 1 851 838 PLN
 • Tytuł: Wpływ rodzaju karmienia na rozwój mikrobioty jelitowej u dzieci urodzonych z za małą masą ciała w stosunku do wieku płodowego (SGA)
  • Kierownik projektu: dr Magdalena Durda-Masny
  • Konkurs: MINIATURA 4, Narodowe Centrum Nauki
  • Okres realizacji: 2020-2021
  • Przyznane środki: 49 995 PLN
 • Tytuł: Czynniki wpływające na intensywność konfliktu płciowego u roztoczy z rodziny Acaridae
  • Kierownik projektu: dr Aleksandra Łukasiewicz
  • Konkurs: ETIUDA 7, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2019/32/T/NZ8/00112
  • Okres realizacji: 2019-2020
  • Przyznane środki: 156 656 PLN
  • Strona projektu: NCN
 • Tytuł: Wpływ jakości środowiska na natężenie konfliku międzypłciowego
  • Kierownik projektu: Aleksandra Łukasiewicz
  • Konkurs: PRELUDIUM 12, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2016/23/N/NZ8/00287
  • Okres realizacji: 2017-2020
  • Przyznane środki: 95 800 PLN
  • Strona projektu: NCN

Publikacje

Sorry, no publications matched your criteria.