Laboratorium Biologii i Demografii Populacji Historycznych

Osoby


Obszar badań

Pierwszym obszar badawczy dotyczy stanu biologicznego i zdrowotnego oraz przemian demograficznych w populacjach z XIX i pierwszej połowy XX wieku. Drugi aspekt dotyczy pozytywnych i negatywnych mierników stanu zdrowia w wybranych grupach etnicznych Indii w kontekście globalnych zmian środowiskowych oraz badanie trendów sekularnych wybranych cech biologicznych w historycznych populacjach indyjskich.


Tematyka badawcza

 • Wpływ stresów środowiskowych i nierówności społecznych na zdrowie, demografię, biologię oraz mobilność społeczną
 • Wpływ dobrostanu społecznego, ekonomicznego i psychicznego rodziny na kondycję biologiczną i społeczną potomstwa
 • Długoterminowe skutki społeczne niekorzystnych warunków doświadczanych we wczesnym okresie życia
 • Krótko- i długoterminowe skutki społeczne, zdrowotne i ekonomiczne XIX-wiecznych epidemii

Granty

2023

 • Tytuł: Długoterminowe koszty demograficzne i zdrowotne późnego rodzicielstwa
        u potomstwa w społeczeństwach okresu industrializacji na przykładzie miasta
       Poznania.
  • Kierownik projektu: mgr Helena Repczyńska-Górczak
  • Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Grażyna Liczbińska
  • Konkurs: PRELUDIUM 21, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2022/45/N/HS3/00779
  • Okres realizacji: 2023-2026
  • Przyznane środki: 154 940 PLN
  • Strona projektu: NCN

2022

 • Tytuł: Epidemia cholery w 1866 roku jako przełom w dziejach Poznania
  • Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Grażyna Liczbińska
  • Konkurs: OPUS 21, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2021/41/B/HS3/00594
  • Okres realizacji: 2022-2026
  • Przyznane środki: 782 323 PLN
  • Strona projektu: NCN
 • Tytuł: Rodzina jako źródło wiedzy o historycznym Poznaniu, 1830-1930
  • Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Grażyna Liczbińska
  • Konkurs: MEiN „Nauka dla Społeczeństwa”
  • Numer projektu: NdS/529068/2021/2021
  • Okres realizacji: 2022-2024
  • Przyznane środki: 1 342 520 PLN
  • Strona projektu: Rodzina

2021

 • Tytuł: Długoterminowe koszty społeczne niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia w XIX-wiecznych populacjach na przykładzie miasta Poznania
  • Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Grażyna Liczbińska
  • Konkurs: PRELUDIUM BIS 2, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2020/39/O/HS3/00524
  • Okres realizacji: 2021-2025
  • Przyznane środki: 462 719 PLN
  • Strona projektu: NCN

2017

 • Tytuł: Społeczność, tożsamość, rytuał. Interdyscyplinarny wzorzec postępowania badawczego w studiach nad cmentarzyskami ciałopalnymi ludności kultury łużyckiej
  • Kierownik projektu: dr hab. Justyna Baron
  • Liczba wykonawców projektu: 11
  • Wykonawcy/współpracownicy z IBECZ: dr Anna Juras, dr Grażyna Liczbińska
  • Konkurs: OPUS 12, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2016/23/B/HS3/00450
  • Okres realizacji: 2017-2022
  • Przyznane środki: 432 296 PLN
  • Strona projektu: NCN

Publikacje

Liczbińska G., Králík M. Did the grandmother’s exposure to environmental stress during pregnancy affect the birth body size of her grandchildren? The Polish evidence. In: The History of the Family, 2023.

Liczbińska G., Gautam R. K., Bharati P., Malina R. M. Regional variation in body size and estimated secular change among adult Indian males born in the 1890s–1950s. In: Anthropologischer Anzeiger 81, 2023.

Liczbińska G., Vögele J. Did cholera kill selectively by sex? Gender differences in mortality caused by 1866 cholera epidemic in Poznań. In: Annales de Démographie Historique 2: 193–217, 2023

Liczbińska G., Gautam R.K., Bharati P., Malina R.M. Body size and weight status of adult Indian males born in the 1890s through 1950s: Age and secular change in the context of demographic, economic and political transformation. In: American Journal of Human Biology, 35(10), e23939, 2023