Laboratorium Biologii Ewolucyjnej Człowieka

Osoby


Obszar badań

prof. UAM dr hab. Marta Krenz-Niedbała

Strona: http://martak.home.amu.edu.pl/

Badania koncentrują się wokół biologii i ekologii populacji ludzkich, żyjących w zróżnicowanych środowiskach. Szczególna uwaga poświęcona jest procesom wzrastania, rozwoju i kształtowania stanu zdrowia w populacjach szkieletowych i współczesnych. Zainteresowania badawcze obejmują także zagadnienia z zakresu metodyki badań populacji szkieletowych.

Tematyka badawcza

 • Paleopatologia – ślady chorób i urazów na szkielecie człowieka;
 • Procesy rozwoju i wzrastania w populacjach współczesnych i szkieletowych;
 • Zjawisko starzenia się szkieletu ludzkiego;
 • Szkieletowe markery stresu fizjologicznego;
 • Wpływ czynników ekologicznych na organizm człowieka.

dr Sylwia Łukasik

Strona: http://lukasik.home.amu.edu.pl/

Prowadzone badania w głównej mierze dotyczą biologii populacji szkieletowych. Szczególna uwaga poświęcona jest nomadycznym populacjom zamieszkujących Eurazję we wczesnej epoce żelaza. Badania skoncentrowane są na ich strukturze biologicznej oraz demograficznej, a także metodach analizy danych w przypadku niepewnych oszacowań wieku w chwili śmierci. Zainteresowania badawcze obejmują również możliwości zastosowania metod 3D w biologii człowieka.

Tematyka badawcza

 • Biologia koczowniczych populacji zamieszkujących Ałtaj we wczesnej epoce żelaza;
 • Aplikacje i programy stosowane w badaniach populacji szkieletowych;
 • Zastosowanie metod 3D w biologii człowieka (skanowanie 3D, fotogrametria oraz druk 3D).

Kolekcja modeli 3D:  https://sketchfab.com/lukasik


dr Anna Juras, dr Maciej Chyleński

Badamy kopalny DNA z ludzkich materiałów szkieletowych, mikroorganizmów oraz prób paleośrodowiskowych. Wykonujemy analizy bioinformatyczne danych genomowych oraz badania z zakresu genetyki populacyjnej.

Tematyka badawcza

 • Wykorzystanie danych całogenomowych w genetyce populacji pradziejowych;
 • Wykorzystanie sedaDNA w badaniach paleośrodowiska;
 • Pochodzenie populacji pradziejowych z I tys. p.n.e. w świetle badań kopalnego DNA.

Granty

2021

 • Tytuł: Wczesne migracje Gotów w świetle badań specjalistycznych
  • Kierownik projektu: dr Maciej Chyleński
  • Konkurs: OPUS 20, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2020/39/B/HS3/00159
  • Okres realizacji: 2021-2024
  • Przyznane środki: 768 128 PLN
  • Strona projektu: NCN

2017

 • Tytuł: Społeczność, tożsamość, rytuał. Interdyscyplinarny wzorzec postępowania badawczego w studiach nad cmentarzyskami ciałopalnymi ludności kultury łużyckiej
  • Kierownik projektu: dr hab. Justyna Baron
  • Liczba wykonawców projektu: 11
  • Wykonawcy/współpracownicy z IBECZ: dr Anna Juras, dr Grażyna Liczbińska
  • Konkurs: OPUS 12, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2016/23/B/HS3/00450
  • Okres realizacji: 2017-2022
  • Przyznane środki: 432 296 PLN
  • Strona projektu: NCN
 • Tytuł: Zastosowanie analiz kopalnego DNA w wyjaśnianiu struktury pokrewieństwa i charakteru migracji neolitycznych społeczności Anatolii i Europy.
  • Kierownik projektu: dr Maciej Chyleński
  • Konkurs: ETIUDA 5, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2017/24/T/HS3/00511
  • Okres realizacji: 2017-2018
  • Przyznane środki: 116 318 PLN
  • Strona projektu: NCN
 • Tytuł: Opracowanie sond molekularnych do rekonstrukcji struktury genetycznej populacji pradziejowych na podstawie analizy kopalnego DNA
  • Kierownik projektu: dr Anna Juras
  • Konkurs: MINIATURA 1, Narodowe Centrum Nauki
  • Okres realizacji: 2017
  • Przyznane środki: 49 236 PLN
  • Rodzaj działania naukowego: badania wstępne
 • Tytuł: Scytowie z rejonu Morza Czarnego: czy cechy biologiczne stepowych wojowników wskazują na występowanie zjawiska rekrutowania do armii?
  • Kierownik projektu: dr Sylwia Łukasik
  • Konkurs: MINIATURA 1, Narodowe Centrum Nauki
  • Okres realizacji: 2017
  • Przyznane środki: 22 330 PLN
  • Rodzaj działania naukowego: wyjazd badawczy

2016

 • Tytuł: Migracje i pokrewieństwo w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie II tys. przed Chr.
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Przemysław Makarowicz
  • Liczba wykonawców projektu: 10
  • Wykonawcy/współpracownicy z IBECZ: dr Anna Juras, dr Maciej Chyleński
  • Konkurs: OPUS 12, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2015/17/B/HS3/00114
  • Okres realizacji: 2016-2019
  • Przyznane środki: 656 760 PLN
  • Strona projektu: NCN

2015

 • Tytuł: Rozkwit czy upadek? Społeczeństwa Kujaw od późnego neolitu do środkowej epoki brązu w świetle analiz archeologicznych i specjalistycznych
  • Kierownik projektu: dr Łukasz Pospieszny
  • Liczba wykonawców projektu: 5
  • Wykonawcy/współpracownicy z IBECZ: prof. UAM dr hab. Marta Krenz-Niedbała, dr Sylwia Łukasik, dr Anna Juras, dr Maciej Chyleński
  • Konkurs: SONATA 8, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2014/15/D/HS3/01304
  • Okres realizacji: 2015-2018
  • Przyznane środki: 394 766 PLN
  • Strona projektu: NCN
 • Tytuł: Struktura pokrewieństwa społeczności neolitycznej z Catalhoyuk w Turcji. Analiza genetyczno-społeczna.
  • Kierownik projektu: dr Maciej Chyleński
  • Konkurs: PRELUDIUM 8, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2014/15/N/HS3/01272
  • Okres realizacji: 2015-2018
  • Przyznane środki: 124 800 PLN
  • Strona projektu: NCN

2014

 • Tytuł: Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Figlerowicz
  • Liczba wykonawców projektu: 24
  • Wykonawcy z IBECZ: dr Anna Juras
  • Konkurs: SYMFONIA 2, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2014/12/W/NZ2/00466
  • Okres realizacji: 2014-2021
  • Przyznane środki: 6 281 205 PLN
  • Strona projektu: NCN

Publikacje

Sorry, no publications matched your criteria.