Laboratory of Historical Populations Biology and Demography

Team


Research area

Badania wpływu nierówności społecznych i szeroko pojętego stresu środowiskowego (wojny, katastrofy naturalne, kryzysy ekonomiczne, klęski nieurodzaju) na biologię, demografię i zdrowie populacji historycznych. Drugi aspekt dotyczy pozytywnych i negatywnych mierników stanu zdrowia w wybranych grupach etnicznych Indii w kontekście globalnych zmian środowiskowych.


Research topics

 • Długoterminowe skutki biologiczne i społeczne epidemii chorób zakaźnych
 • Wpływ stresu żywieniowego matki na stan okołourodzeniowy noworodka

Grants

2022

 • Tytuł: Epidemia cholery w 1866 roku jako przełom w dziejach Poznania
  • Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Grażyna Liczbińska
  • Konkurs: OPUS 21, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2021/41/B/HS3/00594
  • Okres realizacji: 2022-2026
  • Przyznane środki: 782 323 PLN
  • Strona projektu: NCN

2021

 • Tytuł: Długoterminowe koszty społeczne niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia w XIX-wiecznych populacjach na przykładzie miasta Poznania
  • Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Grażyna Liczbińska
  • Konkurs: PRELUDIUM BIS 2, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2020/39/O/HS3/00524
  • Okres realizacji: 2021-2025
  • Przyznane środki: 462 719 PLN
  • Strona projektu: NCN

2017

 • Tytuł: Społeczność, tożsamość, rytuał. Interdyscyplinarny wzorzec postępowania badawczego w studiach nad cmentarzyskami ciałopalnymi ludności kultury łużyckiej
  • Kierownik projektu: dr hab. Justyna Baron
  • Liczba wykonawców projektu: 11
  • Wykonawcy/współpracownicy z IBECZ: dr Anna Juras, dr Grażyna Liczbińska
  • Konkurs: OPUS 12, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2016/23/B/HS3/00450
  • Okres realizacji: 2017-2022
  • Przyznane środki: 432 296 PLN
  • Strona projektu: NCN

Publications

Sorry, no publications matched your criteria.