Laboratory of RNA Biology

Team


Research area

Wykorzystując narzędzia bioinformatyczne przeprowadzamy analizy genomów i transkryptomów w celu identyfikacji nowych elementów funcjonalnych, w szczególności długich niekodujących RNA.


Research topics

 • Badania funkcji długich niekodujących RNA u człowieka;
 • Identyfikacja i analiza transkryptów antysensownych w genomie człowieka;
 • Edytowanie RNA.

Grants

2015

 • Tytuł: Funkcje regulatorowe długich niekodujących RNA w kontekście oddziaływań RNA:RNA
  • Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Michał Szcześniak
  • Wykonawcy: dr Elżbieta Wanowska
  • Konkurs: SONATA 8, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2014/15/D/NZ2/00525
  • Okres realizacji: 2015-2019
  • Przyznane środki: 411 500 PLN
  • Strona projektu: NCN

2011

 • Tytuł: Nowe metody identyfikacji i analiz funkcjonalnych retrogenów w genomach zwierzęcych.
  • Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Michał Szcześniak
  • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Izabela Makałowska
  • Konkurs: PRELUDIUM 1, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2011/01/N/NZ2/01653
  • Okres realizacji: 2011-2014
  • Przyznane środki: 76 999 PLN
  • Strona projektu: NCN

Publications

Sorry, no publications matched your criteria.