Laboratorium Biopsychologii Zdrowia

Team


Research area

Badania skoncentrowane są na tematyce z pogranicza biologii, nauk o zdrowiu oraz psychologii. Dotyczą rozwoju biologicznego i zdrowia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wpływu na zdrowie czynników wewnętrznych, np. cech neuropoznawczych, oraz zewnętrznych, takich jak ostry lub chroniczny stres czy wczesnodziecięca deprywacja. Badania mają charakter kwestionariuszowy i eksperymentalny lub obejmują wykorzystanie istniejących baz danych.

Research topics

  • Chroniczny stres i trauma jako czynnik ryzyka dla zdrowia fizycznego i psychicznego;
  • Czynniki biologiczne i społeczne warunkujące rozwój funkcji poznawczych i regulacji emocji;
  • Niedowaga, nadwaga i otyłość: korelaty biologiczne, psychologiczne i społeczne;
  • Efektywność psychoterapii – dowody biologiczne.

Grants


Publications

Sorry, no publications matched your criteria.