Laboratory of Neuromuscular Diseases

Team


Research area

Nasze badania koncentrują się na patogenezie dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD), szczególnie w kontekście transdukcji sygnału, regulacji ekspresji genów dystrofiny i utrofiny oraz komunikacji między różnymi strukturami komórkowymi, komórkami i narządami. W naszej pracy wykorzystujemy mysie i komórkowe modele DMD, między innymi komórki macierzyste mięśni, mioblasty, kardiomiocyty i neurony.


Research topics

 • Transdukcja sygnału zależna od dystrofiny i utrofiny na różnych etapach dojrzewania komórkowego;
 • Mechanizm regulacji ekspresji genów dystrofiny i utrofiny;
 • Organizacja chromatyny oraz ekspresja genów w modelu komórkowym pozbawionym dystrofiny i utrofiny;
 • Funkcje różnych izoform dystrofiny i utrofiny w mioblastach, kardiomiocytach, neuronach i komórkach glejowych;
 • Rola dystrofiny i utrofiny w regulacji podziałów komórkowych i nowotworzeniu.

Grants

2022

 • Tytuł: Funkcje i potencjał terapeutyczny różnych form dystrofiny oraz utrofiny w centralnym i peryferyjnym układzie nerwowym
  • Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Patryk Konieczny
  • Konkurs: OPUS 22, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2021/43/B/NZ5/00723
  • Okres realizacji: 2022-2026
  • Przyznane środki: 2 533 452 PLN
  • Rekrutacja otwarta: stażysta podoktorski

2019

 • Tytuł: Transmisja sygnału zależna od dystrofiny i utrofiny w regulacji transkryptomu i komunikacji między sąsiadującymi i odległymi strukturami komórkowymi, komórkami i tkankami oraz jego rola w patogenezie dystrofii mięśniowej Duchenne’a.
  • Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Patryk Konieczny
  • Wykonawcy: dr Anna Rugowska, mgr Alicja Durska (Starosta), mgr Sylwia Szwec
  • Konkurs: SONATA BIS 8, Narodowe Centrum Nauki
  • Numer projektu: 2018/30/E/NZ5/00065
  • Okres realizacji: 2019-2024
  • Przyznane środki: 3 030 500 PLN
  • Strona projektu: NCN

Publications

Sorry, no publications matched your criteria.