1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
Logo instytutu Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data publikacji w serwisie: 22 września 2022 r.

Doktoranci Instytutu na konferencji FORUM

W dniach 19-21 września na Wydziale Biologii UAM odbyła się Konferencja FORUM organizowana przez Szkołę Doktorską Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To organizowane co roku spotkanie poświęcone doktorantom daje doskonałą okazję do omówienia wyników badań, wymiany opinii i doświadczeń w danej dziedzinie z innymi naukowcami. W tym roku wśród licznych gości wygłaszających wykłady znaleźli się prof. Marcello Coradini, prof. Kelly Cistina Tonello, prof. Karen S. McBride, prof. Łukasz Kaczmarek, dr Evelien Adriaenssens, prof. Paul Babitzke oraz dr Charles Underwood. Ponad 100 uczestników Szkoły Doktorskiej przedstawiło prezentacje ustne i plakatowe. W Konferencji wzięli udział także doktoranci naszego Instytutu – poniżej umieszczono osoby prezentujące wraz z tytułami wystąpień i plakatów naukowych.

Wystąpienia

Plakaty naukowe

  • mgr Helena Repczyńska – „The impact of late parenthood on the biological status of offspring in industrial Poland” (promotor dr hab. Grażyna Liczbińska)
  • mgr Klaudia Staszak – „Old and species-specific retrogenes in warm-blooded vertebrates’ cancers” (promotor prof. dr hab. Izabela Makałowska)
  • mgr Weronika Stróżewska – „Association of selected mutations of the GH receptor and IGF-1 receptor genes with the lack of catch-up growth in children born small for gestational age.” (promotor dr hab. Anita Szwed)
  • mgr Sylwia Szwec – „Dystrophin/utrophin hybrid proteins in therapy of Duchenne muscular dystrophy – comparison of sequential, structural, and functional properties of dystrophin and utrophin” (promotor dr hab. Patryk Konieczny)
  • mgr Wenesa Woźniak – „Morphological and histological analysis of bone tissue response to muscle activity in the model population of Scythian archers (5th – 2nd century BC)” (promotor dr hab. Marta Krenz-Niedbała)