1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
Logo instytutu Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data publikacji w serwisie: 30 sierpnia 2022 r.

Nasze badania pomagają w ustaleniu migracji starożytnych ludów

Prof. UAM dr hab. Marta Krenz-Niedbała oraz dr Sylwia Łukasik są współautorkami trzech powiązanych tematycznie artykułów, które zostały opublikowane w najnowszym numerze prestiżowego czasopisma Science. Przeprowadzone badania dostarczają danych o całych genomach 727 starożytnych osobników, pochodzących z regionu tzw. południowego łuku (ang. Southern Arc), stanowiącego pomost łączący Europę i Azję. Opublikowane wyniki stanowią uzupełnienie dotychczas istniejących luk w zapisie paleogenetycznym ludności eurazjatyckiej, ukazując w systematyczny i wielkoskalowy sposób interakcje biologiczne i migracje populacji ludzkich w badanym regionie w okresie od początków rolnictwa aż do późnego średniowiecza.

Zapraszamy do lektury artykułu na stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pełne wersje publikacji naukowych: