1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
Logo instytutu Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data publikacji w serwisie: 12 grudnia 2022 r.

Nowe badania z finansowaniem NCN

Pani mgr Klaudia Staszak realizująca projekt doktorski w Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Ewolucyjnej pod opieką naukową prof. dr hab. Izabeli Makałowskiej została laureatką konkursu PRELUDIUM 21 rozstrzygniętego 6 grudnia przez Narodowe Centrum Nauki. Zwycięski projekt zatytułowany „Retrogeny jako istotni gracze w nowotworowych szlakach regulatorowych” zajął wysokie, drugie miejsce na liście rankingowej w panelu nauk o życiu.

Pani Staszak w planowanych badaniach podejmie się wielkoskalowych analiz profilu ekspresji retrogenów w nowotworach człowieka, by ustalić, czy istnieje związek między wysokim odsetkiem retrokopii a przemianami nowotworowymi. W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostaną zarówno analizy bioinformatyczne danych transkryptomicznych (RNA-Seq) z repozytoriów tj. The Cancer Genome Atlas, jak i badania eksperymentalne mające na celu rozszyfrowanie funkcjonalnego znaczenia wybranych retrogenów. Uzyskane wyniki zostaną zebrane w postaci bazy danych ilustrującej profile ekspresji retrogenów w nowotworach człowieka.

W tej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN wpłynęły 2163 wnioski, zaś do finansowania zakwalifikowano 258 z nich, co przekłada się na 12% współczynnik sukcesu. Laureaci tej edycji otrzymają na realizację swoich projektów ponad 41,2 mln zł.

Oficjalna informacja o wynikach dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki.