Grupa PI-K.KASZYCKA

Osoby


Obszar badań

Badania prowadzone są w szeroko pojętym obszarze biologii ewolucyjnej człowieka, a w szczególności: morfologii czaszki i zębów, zróżnicowania, dymorfizmu płciowego i ewolucji wczesnych (plio-plejstoceńskich) istot człowiekowatych, zagadnienia jak zmienność współczesnego człowieka jest postrzegana i kategoryzowana oraz pojęcia 'rasy’ w antropologii.


Tematyka badawcza

  • Czy ewolucja człowieka nadal trwa?
  • Dymorfizm płciowy w ewolucji człowieka.
  • Dieta „Paleo” – zwyczaje pokarmowe kopalnych przodków człowieka.
  • Drzewo rodowe naszych przodków – Ile jest gatunków/rodzajów wczesnych istot człowiekowatych?
  • Czy biologia uzasadnia podziały rasowe w odniesieniu do człowieka?
  • Jak biologiczna zmienność człowieka jest postrzegana i kategoryzowana.
  • Ludzka różnorodność i rasa w edukacji przyrodniczej.
  • Wiedza polskiej młodzieży i nauczycieli na temat „ras” ludzkich i zmienności nowoczesnego człowieka.

Publikacje

Sorry, no publications matched your criteria.