PI-K.KASZYCKA Group

Team


Research area

Badania prowadzone są w szeroko pojętym obszarze biologii ewolucyjnej człowieka, a w szczególności: morfologii czaszki i zębów, zróżnicowania, dymorfizmu płciowego i ewolucji wczesnych (plio-plejstoceńskich) istot człowiekowatych, zagadnienia jak zmienność współczesnego człowieka jest postrzegana i kategoryzowana oraz pojęcia ‘rasy’ w antropologii.


Research topics

  • Czy ewolucja człowieka nadal trwa?
  • Dymorfizm płciowy w ewolucji człowieka.
  • Dieta “Paleo” – zwyczaje pokarmowe kopalnych przodków człowieka.
  • Drzewo rodowe naszych przodków – Ile jest gatunków/rodzajów wczesnych istot człowiekowatych?
  • Czy biologia uzasadnia podziały rasowe w odniesieniu do człowieka?
  • Jak biologiczna zmienność człowieka jest postrzegana i kategoryzowana.
  • Ludzka różnorodność i rasa w edukacji przyrodniczej.
  • Wiedza polskiej młodzieży i nauczycieli na temat “ras” ludzkich i zmienności nowoczesnego człowieka.

Publications

Sorry, no publications matched your criteria.