Pracownicy i doktoranci

W obrębie Instytutu Biologii i Ewolucji Człowieka utworzono 14 grup zorganizowanych wokół profesorów zwyczajnych oraz profesorów UAM.

Członkowie grupy

Główna tematyka


Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Ewolucyjnej

Prof. dr hab. Izabela Makałowska
dr Joanna Ciomborowska-Basheer
dr Elżbieta Wanowska
dr Natalia Ryczek
mgr inż. Klaudia Staszak
mgr Aneta Łyś
mgr Joanna Kozłowska-Masłoń

Badania prowadzone są w szeroko pojętym obszarze genomiki, wliczając w to genomikę funkcjonalną, porównawczą i ewolucyjną.

Słowa kluczowe: genomika, transkryptomika, bioinformatyka, retrogeny, geny nakładające się, ewolucja genomów, nowotworzenie

Więcej szczegółów


prof. UAM dr hab. Małgorzata Arlet
mgr Sindhuja Sirigeri

Badania dotyczą zachowań socjalnych i ekologii naczelnych.

Słowa kluczowe: opieka nad potomstwem, osobowość makaków czepkowych, zachowania społeczne i starzenie u mangabek siwolicych

Więcej szczegółów


prof. UAM dr hab. Zbigniew Czapla

Badania dotyczą biogerontologii (biologii starzenia się).

Słowa kluczowe: telomery, starzenie, choroby, cechy fenotypowe

Więcej szczegółów


prof. UAM dr hab. Tomasz Hanć
mgr Ewa Bryl
mgr Paula Szcześniewska (Mamrot)

Badania skoncentrowane są na tematyce z pogranicza biologii, nauk o zdrowiu oraz psychologii.

Słowa kluczowe: stres, ADHD, niedowaga, nadwaga, otyłość

Więcej szczegółów


prof. UAM dr hab. Katarzyna Anna Kaszycka

Badania prowadzone są w szeroko pojętym obszarze biologii ewolucyjnej człowieka.

Słowa kluczowe: „rasy” ludzkie, morfologia czaszki i zębów, dymorfizm płciowego i ewolucja człowiekowatych, zmienność współczesnego człowieka

Więcej szczegółów


prof. UAM dr hab. Magdalena Kosińska
mgr Tomasz Hadada

Prowadzone badania koncentrują się na oszacowaniu wpływu czynników środowiskowych na przebiegu rozwoju osobniczego zarówno w ramach normy fizjologicznej, jak i w przypadku występowania zaburzeń.

Słowa kluczowe: ontogeneza, dzieci urodzone przedwcześnie, masa ciała

Więcej szczegółów


Laboratorium patologii molekularnej oraz terapii chorób nerwowo-mięśniowych

prof. UAM dr hab. Patryk Konieczny
mgr Alicja Durska (Starosta)
mgr Sylwia Szwec

Nasze badania koncentrują się na patogenezie dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD), szczególnie w kontekście transdukcji sygnału, regulacji ekspresji genów dystrofiny i utrofiny oraz komunikacji między różnymi strukturami komórkowymi, komórkami i narządami.

Słowa kluczowe: dystrofia mięśniowa Duchenne’a, regulacja ekspresji genów dystrofiny i utrofiny, mysie i komórkowe modele DMD

Więcej szczegółów


prof. UAM dr hab. Krzysztof Kościński

Badania dotyczą biologicznych preferencji kobiet i mężczyzn odnośnie masy i kształtu ciała oraz ewolucji piersi u człowieka.

Słowa kluczowe: biologiczne preferencje w wyborze partnera, ewolucja piersi

Więcej szczegółów


Laboratorium Biologii Ewolucyjnej Człowieka

prof. UAM dr hab. Marta Krenz-Niedbała
dr Maciej Chyleński
dr Anna Juras
dr Sylwia Łukasik
mgr Dawid Trzciński
mgr Wenesa Woźniak
mgr Agnieszka Szyca

Badania koncentrują się wokół biologii i ekologii populacji ludzkich, żyjących w zróżnicowanych środowiskach.

Słowa kluczowe: paleopatologia, populacje szkieletowe, populacje pradziejowe, markery stresu fizjologicznego, metody 3D, kopalnego DNA

Więcej szczegółów


Laboratorium Biologii i Demografii Populacji Historycznych

prof. UAM dr hab. Grażyna Liczbińska
mgr Szymon Antosik
mgr Helena Maria Repczyńska
mgr Linda Konikowa
mgr Patryk Pankowski

Badania wpływu nierówności społecznych i szeroko pojętego stresu środowiskowego na biologię, demografię i zdrowie populacji historycznych.

Słowa kluczowe: stres, epidemie chorób zakaźnych

Więcej szczegółów


prof. UAM dr hab. Oskar Nowak

Ocena wpływu czynników genetycznych i osobniczego środowisko wzrastania i rozwoju, jako determinant zachorowania na różne odmiany nowotworów. Analiza diety oraz mobilności w populacjach pradziejowych i historycznych w oparciu o badania izotopowe oraz markery stresu.

Słowa kluczowe: nowotworzenie, markery stresu, populacje pradziejowe, populacje historyczne, populacje współczesne

Więcej szczegółów


Laboratorium Biologii RNA

prof. UAM dr hab. Michał Szcześniak
mgr Klaudia Samorowska

Wykorzystując narzędzia bioinformatyczne przeprowadzamy analizy genomów i transkryptomów w celu identyfikacji nowych elementów funcjonalnych, w szczególności długich niekodujących RNA.

Słowa kluczowe: genomika, transkryptomika, RNA-seq, bioinformatyka, niekodujące RNA, transkrypty antysensowne

Więcej szczegółów


prof. UAM dr hab. Anita Szwed
dr Magdalena Durda-Masny
dr Aleksandra Łukasiewicz
mgr Weronika Stróżewska
mgr Katarzyna Morańska

Badania prowadzone są w szeroko pojętym obszarze rozwoju człowieka.

Słowa kluczowe: mikrobiota jelitowa, mukowiscydoza, skład ciała, masa urodzeniowa, sekwencjonowanie Nanopore

Więcej szczegółów