Grupa PI-Z.CZAPLA

Osoby


Obszar badań

Badania dotyczą biogerontologii (biologii starzenia się). Szczególnie analizowane są zagadnienia dotyczące telomerów jako wskaźnika biologicznego starzenia oraz związków jakie występują pomiędzy długością telomerów a chorobami, cechami fenotypowymi, stylem życia oraz długością życia u człowieka.


Tematyka badawcza

  • Telomery jako marker biologicznego starzenia się.
  • Długość telomerów a zjawisko nadwagi i otyłości u człowieka.
  • Długość telomerów a choroby związane z wiekiem.
  • Długość telomerów a cechy fizjologiczne u człowieka.
  • Wielkość ciała, płeć a długość telomerów.
  • Stan dojrzałości biologicznej dzieci i młodzieży a długość telomerów.
  • Wpływ stylu życia na długość telomerów.

Publikacje

Sorry, no publications matched your criteria.