Grupa PI-O.NOWAK

Osoby


Obszar badań

  • Synteza biologicznych konsekwencji i uwarunkowań przemian społeczno-gospodarczych w populacjach ludzkich oraz ocena adaptacyjności układów biospołecznych w pradziejach, czasach historycznych i współcześnie.
  • Ocena wpływu czynników genetycznych i osobniczego środowisko wzrastania i rozwoju, jako determinant zachorowania na różne odmiany nowotworów.
  • Analiza diety oraz mobilności w populacjach pradziejowych i historycznych w oparciu o badania izotopowe oraz markery stresu.

Tematyka badawcza

  • Wpływ postępu cywilizacyjnego i zmian demograficznych na cechy biologiczne człowieka.
  • Trendy sekularne wysokości i masy ciała.
  • Regionalne zróżnicowanie sposobności do działania selekcji naturalnej w populacjach ludzkich.
  • Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych, a zachorowalność na różne odmiany nowotworów.
  • Wartość diagnostyczna szkieletowych wyznaczników stresu fizjologicznego w badaniach populacji pradziejowych i historycznych.

Publikacje

Sorry, no publications matched your criteria.