Grupa PI-M.KACZMAREK


Zainteresowania naukowe

  • auksologia człowieka
  • starzenie się człowieka
  • badania gender

Najważniejsze realizowane projekty

  • U progu dorosłego życia: zdrowie i jakość życia młodzieży w zróżnicowanym społecznie  i ekonomicznie środowisku. ADOPOLNOR.; 2008-2011; kierownik
  • Ocena związku między wiekiem wystąpienia menopauzy naturalnej a polimorfizmem w rejonie regulatorowym genu IGF-I. N N303109234. 2008-2011; kierownik
  • Ocena ciśnienia tętniczego krwi u dzieci i młodzieży. 2004; główny wykonawca
  • Profil hormonalny, lipidowy i morfofunkcjonalny 70-letnich mężczyzn w aspekcie starzenia. PU II/1, 2003-2004; kierownik

Publikacje

Sorry, no publications matched your criteria.